Hôm nay CN ngày 25-08-2019 - nhằm 25/07/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Nhâm Thân - Ngày Giáp Ngọ, Giờ đầu ngày: Giáp Tý