Hôm nay T2 ngày 27-01-2020 - nhằm 03/01/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Đinh Sửu - Ngày Kỷ Tỵ, Giờ đầu ngày: Giáp Tý