Hôm nay T6 ngày 27-11-2020 - nhằm 13/10/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Đinh Hợi - Ngày Giáp Tuất, Giờ đầu ngày: Giáp Tý