Hôm nay T2 ngày 10-12-2018 - nhằm 04/11/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Giáp Tý - Ngày Bính Tý, Giờ đầu ngày: Mậu Tý