Hôm nay T5 ngày 28-10-2021 - nhằm 23/09/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Mậu Tuất - Ngày Kỷ Dậu, Giờ đầu ngày: Giáp Tý