Hôm nay T3 ngày 23-04-2019 - nhằm 19/03/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Mậu Thìn - Ngày Canh Dần, Giờ đầu ngày: Bính Tý