Hôm nay T5 ngày 23-05-2019 - nhằm 19/04/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Kỷ Tỵ - Ngày Canh Thân, Giờ đầu ngày: Bính Tý