Hôm nay CN ngày 19-08-2018 - nhằm 09/07/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Canh Thân - Ngày Quý Mùi, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý