Hôm nay T6 ngày 21-09-2018 - nhằm 12/08/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Tân Dậu - Ngày Bính Thìn, Giờ đầu ngày: Mậu Tý