Hôm nay T6 ngày 20-07-2018 - nhằm 08/06/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Kỷ Mùi - Ngày Quý Sửu, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý