Hôm nay T6 ngày 21-02-2020 - nhằm 28/01/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Mậu Dần - Ngày Giáp Ngọ, Giờ đầu ngày: Giáp Tý