Hôm nay CN ngày 21-07-2019 - nhằm 19/06/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Tân Mùi - Ngày Kỷ Mùi, Giờ đầu ngày: Giáp Tý