Hôm nay CN ngày 17-11-2019 - nhằm 21/10/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Ất Hợi - Ngày Mậu Ngọ, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý