Hôm nay T4 ngày 12-08-2020 - nhằm 23/06/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Giáp Thân - Ngày Đinh Hợi, Giờ đầu ngày: Canh Tý