Hôm nay T3 ngày 18-06-2019 - nhằm 16/05/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Canh Ngọ - Ngày Bính Tuất, Giờ đầu ngày: Mậu Tý