Hôm nay T6 ngày 29-05-2020 - nhằm 07/04(N)/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Tân Tỵ - Ngày Nhâm Thân, Giờ đầu ngày: Canh Tý