Hôm nay T2 ngày 17-06-2019 - nhằm 15/05/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Canh Ngọ - Ngày Ất Dậu, Giờ đầu ngày: Bính Tý