Hôm nay T2 ngày 26-10-2020 - nhằm 10/09/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Bính Tuất - Ngày Nhâm Dần, Giờ đầu ngày: Canh Tý