Hôm nay CN ngày 16-05-2021 - nhằm 05/04/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Quý Tỵ - Ngày Giáp Tý, Giờ đầu ngày: Giáp Tý