Hôm nay T3 ngày 19-02-2019 - nhằm 15/01/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Bính Dần - Ngày Đinh Hợi, Giờ đầu ngày: Canh Tý