Hôm nay CN ngày 20-09-2020 - nhằm 04/08/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Ất Dậu - Ngày Bính Dần, Giờ đầu ngày: Mậu Tý