Hôm nay T2 ngày 19-04-2021 - nhằm 08/03/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Nhâm Thìn - Ngày Đinh Dậu, Giờ đầu ngày: Canh Tý