Hôm nay T4 ngày 28-10-2020 - nhằm 12/09/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Bính Tuất - Ngày Giáp Thìn, Giờ đầu ngày: Giáp Tý