Hôm nay T7 ngày 31-10-2020 - nhằm 15/09/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Bính Tuất - Ngày Đinh Mùi, Giờ đầu ngày: Canh Tý