Hôm nay CN ngày 01-11-2020 - nhằm 16/09/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Bính Tuất - Ngày Mậu Thân, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý