Hôm nay T5 ngày 25-02-2021 - nhằm 14/01/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Canh Dần - Ngày Giáp Thìn, Giờ đầu ngày: Giáp Tý