Hôm nay T6 ngày 16-11-2018 - nhằm 10/10/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Quý Hợi - Ngày Nhâm Tý, Giờ đầu ngày: Canh Tý