Hôm nay T2 ngày 19-11-2018 - nhằm 13/10/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Quý Hợi - Ngày Ất Mão, Giờ đầu ngày: Bính Tý