Hôm nay T5 ngày 24-05-2018 - nhằm 10/04/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Đinh Tỵ - Ngày Bính Thìn, Giờ đầu ngày: Mậu Tý