Hôm nay T7 ngày 18-11-2017 - nhằm 01/10/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Tân Hợi - Ngày Kỷ Dậu, Giờ đầu ngày: Giáp Tý