Hôm nay T4 ngày 21-03-2018 - nhằm 05/02/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Ất Mão - Ngày Nhâm Tý, Giờ đầu ngày: Canh Tý