Hôm nay T5 ngày 18-01-2018 - nhằm 02/12/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Quý Sửu - Ngày Canh Tuất, Giờ đầu ngày: Bính Tý