Hôm nay T7 ngày 22-07-2017 - nhằm 29/06/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Đinh Mùi - Ngày Canh Tuất, Giờ đầu ngày: Bính Tý