Hôm nay T2 ngày 25-09-2017 - nhằm 06/08/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Kỷ Dậu - Ngày Ất Mão, Giờ đầu ngày: Bính Tý