Hôm nay T3 ngày 28-03-2017 - nhằm 01/03/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Quý Mão - Ngày Giáp Dần, Giờ đầu ngày: Giáp Tý