Hôm nay T7 ngày 21-04-2018 - nhằm 06/03/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Bính Thìn - Ngày Quý Mùi, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý