Hôm nay T2 ngày 26-02-2018 - nhằm 11/01/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Giáp Dần - Ngày Kỷ Sửu, Giờ đầu ngày: Giáp Tý