Hôm nay T3 ngày 27-06-2017 - nhằm 04/06/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Bính Ngọ - Ngày Ất Dậu, Giờ đầu ngày: Bính Tý