Hôm nay T7 ngày 29-04-2017 - nhằm 04/04/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Giáp Thìn - Ngày Bính Tuất, Giờ đầu ngày: Mậu Tý