Hôm nay T2 ngày 21-08-2017 - nhằm 30/06(N)/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Mậu Thân - Ngày Canh Thìn, Giờ đầu ngày: Bính Tý