Hôm nay T4 ngày 18-10-2017 - nhằm 29/08/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Canh Tuất - Ngày Mậu Dần, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý