Hôm nay T4 ngày 13-12-2017 - nhằm 26/10/2017 ÂL Lịch tiết khí: Năm Đinh Dậu - Tháng Nhâm Tý - Ngày Giáp Tuất, Giờ đầu ngày: Giáp Tý