Hôm nay T7 ngày 19-10-2019 - nhằm 21/09/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Giáp Tuất - Ngày Kỷ Sửu, Giờ đầu ngày: Giáp Tý