Hôm nay T4 ngày 01-04-2020 - nhằm 09/03/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Kỷ Mão - Ngày Giáp Tuất, Giờ đầu ngày: Giáp Tý