Hôm nay T4 ngày 14-11-2018 - nhằm 08/10/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Quý Hợi - Ngày Canh Tuất, Giờ đầu ngày: Bính Tý