Hôm nay T2 ngày 23-07-2018 - nhằm 11/06/2018 ÂL Lịch tiết khí: Năm Mậu Tuất - Tháng Kỷ Mùi - Ngày Bính Thìn, Giờ đầu ngày: Mậu Tý