Hôm nay T5 ngày 21-03-2019 - nhằm 16/02/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Đinh Mão - Ngày Đinh Tỵ, Giờ đầu ngày: Canh Tý