Hôm nay T5 ngày 29-10-2020 - nhằm 13/09/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Bính Tuất - Ngày Ất Tỵ, Giờ đầu ngày: Bính Tý