Hôm nay T4 ngày 20-10-2021 - nhằm 15/09/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Mậu Tuất - Ngày Tân Sửu, Giờ đầu ngày: Mậu Tý