Hôm nay T3 ngày 25-06-2019 - nhằm 23/05/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Canh Ngọ - Ngày Quý Tỵ, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý