Hôm nay T6 ngày 20-09-2019 - nhằm 22/08/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Quý Dậu - Ngày Canh Thân, Giờ đầu ngày: Bính Tý