Hôm nay T2 ngày 22-07-2019 - nhằm 20/06/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Tân Mùi - Ngày Canh Thân, Giờ đầu ngày: Bính Tý