Hôm nay T4 ngày 29-09-2021 - nhằm 23/08/2021 ÂL Lịch tiết khí: Năm Tân Sửu - Tháng Đinh Dậu - Ngày Canh Thìn, Giờ đầu ngày: Bính Tý