Hôm nay T7 ngày 04-04-2020 - nhằm 12/03/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Kỷ Mão - Ngày Đinh Sửu, Giờ đầu ngày: Canh Tý