Hôm nay T5 ngày 09-07-2020 - nhằm 19/05/2020 ÂL Lịch tiết khí: Năm Canh Tý - Tháng Quý Mùi - Ngày Quý Sửu, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý