Hôm nay T3 ngày 21-01-2020 - nhằm 27/12/2019 ÂL Lịch tiết khí: Năm Kỷ Hợi - Tháng Đinh Sửu - Ngày Quý Hợi, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý