Hôm nay T5 ngày 01-06-2023 - nhằm 14/04/2023 ÂL Lịch tiết khí: Năm Quý Mão - Tháng Đinh Tỵ - Ngày Canh Dần, Giờ đầu ngày: Bính Tý