Hôm nay T6 ngày 07-10-2022 - nhằm 12/09/2022 ÂL Lịch tiết khí: Năm Nhâm Dần - Tháng Kỷ Dậu - Ngày Quý Tỵ, Giờ đầu ngày: Nhâm Tý