Hôm nay CN ngày 14-08-2022 - nhằm 17/07/2022 ÂL Lịch tiết khí: Năm Nhâm Dần - Tháng Mậu Thân - Ngày Kỷ Hợi, Giờ đầu ngày: Giáp Tý